decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Мовчання Музи

Мовчання Музи

Так буває

Лиш тишком-нишком

Десь згори

Натхнення в душу

Проникає

Дощем чи снігом…

Золотим!

27.01.2015
19.30

loading
×