decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Роз`єднання людей – біда Землі

Роз`єднання людей –
Біда Землі
Ми одиноко пливемо̀
На кораблі
Всі інші – поруч
Але ніби їх нема
Між нами – товста
І глуха, німа стіна
Роз`єднання сердець –
Біда Землі
Тут наші душі
Злі, тупі й сліпі
Молюся вгору:
Боже, просвіти
Пошли відчути
Єдність між людьми!

28.07.2013
9.50

loading
×