decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Зимове сонце…

Зимове Сонце 24.09.2015

Зимове Сонце 24.09.2015

Зимове сонце
Заглядає в шибку
Тонким, прозорим
Білим світлом
Красить день
Я ще у тілі
І душа розквітла
Складає гімни
Й славить світ людей!

28.12.2013
15.10

loading
×